• SOBRE NOSALTRES

Aquesta web ha estat Dissenyada per l'Aleix Portell LLobetó.

Aquesta es una web personal sense anim de lucre. Esta prohibit utilitzar

qualsevol de les fotos que apareixen a la web

La web esta allotjada en un servidor propi de |DINGO Networks| (*mirror 1)

El mai oficial de contacte es: Apll@gmx.net

APORTELL.ERESMAS.NET ALUMNES.EUP.UDL.ES/~L4768982/ (conexió segura)